Ungdomsuddannelser som rekrutteringsplatform til beredskaberne

SAMFUNDSSIKKERHED OG BEREDSKAB

Foredragsholder: Carsten Jørgensen

I dag møder man som borger et stadigt større krav om, at man skal kunne håndterer katastrofer og terrorhandlinger. Det er dels når man tager til udlandet men også i Danmark er der et større behov for, at borgerne ved hvordan de skal forholde sig i tilfælde af at uheldet er ude. Samtidig stilles der større og større uddannelsesmæssige krav til medarbejderne i beredskabsverdenen.

I Danmark ved vi hvor vigtig ungdomsuddannelser er og regeringens (og de foregående regeringers) mål om at 95% af en årgang skal ha en ungdomsuddannelse sender et klart budskab, ligesom vi tror på uddannelse og anser det som det vigtigste råstof i Danmark.

Derfor er det relevant, at se på hvordan man kan tænke uddannelse af eleverne på ungdomsuddannelserne ind i en generel styrkelse af borgernes bevidsthed om, hvordan man agerer i katastrofer. Samtidig vil det skabe en øget fokus og bedre forudsætning for, at eleverne i ungdomsuddannelserne bliver mere afklaret om, hvorvidt de kan se sig selv arbejde i beredskabsverdenen i fremtiden.

I foredraget skal vi se på, hvordan man kan inddrage de rationalitetsforståelser der ligger i beredskabsverdenen i den daglige undervisning, og hvordan man i ungdomsuddannelserne kan styrke de unges kompetencer så de står bedre rustet til, at håndterer ulykker og katastrofer og indsigt i deres fremtidige valg af erhverv.