Myndighedernes proaktive brug af de sociale medier

IT-SIKKERHED OG KRITISK INFRASTRUKTUR

Foredragsholder: Preben Bonnén, Cand. mag. i samfundsvidenskab og historie

Sociale medier, som Facebook og Twitter, har for alvor ændret hele mediestrukturen og måden, hvorpå vi kommunikerer med hinanden. Den nye mediestruktur har selvsagt ikke kunnet undgå at influere på også myndighedernes kommunikation med offentligheden. Ved både mindre og større hændelser vil informationen og kommunikationen fra myndighederne i forhold til offentligheden spille en væsentlig rolle for myndighedernes varetagelse af deres opgave.

De seneste års højere og højere tempo samt den globaliserede verdens krav til opdatering omkring hændelser, nærmest før de er sket, har smittet af på nyhedsmediernes arbejdsgange, som i dag har meget kort – eller ingen – tid til at verificere en historie i deres indbyrdes konkurrence om at komme først med nyheden.

Modsat vil myndighederne for deres vedkommende være tilbageholdne med at gå ud med kommentarer til offentligheden kort tid efter en hændelse. Dette skyldes ikke mindst, at man som myndighed selvsagt skal kvalitetssikre informationen, hvilket kan tage tid.

I foredraget vil der blive redegjort for, hvilke erfaringer de danske myndigheder i samfundets beredskab kan trække på, såfremt disse involverer sig på de sociale medier. Til formålet skal vi trække på de mangefacetterede erfaringer fra Norge og Sverige, som begge var hurtigere til at gøre brug af de sociale medier på proaktiv vis.