Arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed for ansatte i samfundets beredskab

SAMFUNDSSIKKERHED OG BEREDSKAB

Foredragsholder: Niels Gamborg Nielsen, tidligere miljøchef, DONG Energy

Ansatte i samfundets beredskab er alt andet lige mere udsatte end det er tilfældet for andre arbejdsgrupper. Men er arbejdsbetingelserne således, at vi skal tolerere flere arbejdsskader og højere sygefravær for ansatte i samfundet beredskab? Er det en acceptable risici, at en brandmand bliver dræbt af en fyrværkerieksplosion, at en betjent bliver skudt eller at en læge stikkes ned af en patient på en psykiatrisk afdeling? Forventes det, at man har en tidligere pensionsalder eller at man bliver sat til mere skånsomt arbejde som ansat i samfundet beredskab?

De andre (og til tider vanskelige) arbejdsbetingelser stiller ikke nødvendigvis mindre krav og hensyntagen til velfærd, sundhed og sikkerhed for politibetjenten, brandmanden, ambulancebehandleren, sygeplejersken, lægen m.fl. Men fælles for de omtalte persongrupper i samfundets beredskab er, at deres arbejdsdag er uforudsigelig, og at de optræder i miljøer hvor de vil være udsatte eller sårbare i forhold til opgaveløsningen.

Oftest er arbejdsmiljøfokus på sikkerhed og de kortsigtede (her-og-nu) risici, og ikke på de langsigtede sundheds- og helbredsmæssige konsekvenser, selvom de samfundsmæssige omkostninger ved dårligt psykisk arbejdsmiljø er fem gange større end for det fysiske arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø kræver stærk ledelse, men også involvering af medarbejderne. Er alle risici identificeret? Er de systematisk styret? Hvordan følges op? Hvilke erfaringer har man gjort sig, så den samme fejltagelse ikke sker igen, igen og igen?

Hvordan en god trivsel, sundhed og sikkerhed for ansatte i samfundets beredskab kan sikres, og hvordan man kan sætte en god ramme for arbejdsmiljøet vil blive forklaret nærmere under foredraget.