Islands og Færøernes vej til selvstændighed og hjemmestyre

POLITIK OG HISTORIE

Foredragsholder: Preben Bonnén, Cand. mag. i samfundsvidenskab og historie

I foredraget vil fokus være rettet på Islands og Færøernes fælles mål om selvstændighed fra Danmark, og hvad som gjorde, at man endte med to forskellige løsninger. Hvor Island i 1944 fik selvstændighed, måtte Færøerne fire år senere lade sig tilfredsstille med et hjemmestyre.

Det var efter Napoleons nederlag og ved den i Kiel for Danmark opnåede fred i 1814, at Danmark måtte afstå Norge til Sverige. Alligevel kunne Danmark beholde sine besiddelser i Nordatlanten omfattende Færøerne, Island og Grønland.

Men hvorfor denne trang til selvstændighed fra Danmark? Hvorfor kunne Island og Færøerne ikke, selv med vide beføjelser, blot indordne sig under forsat dansk højhed?

Hvad også er interessant at få belyst nærmere er, hvad som gjorde at to nationer med samme mål, endte med hver deres løsning? Hvad var udslagsgivende og hvilke omstændigheder gjorde sig i særdeleshed gældende?