Den (u)mulige vej til et tættere nordiske samarbejde

POLITIK OG HISTORIE

Foredragsholder: Preben Bonnén, Cand. mag. i samfundsvidenskab og historie

Foredraget vil tage udgangspunkt i Nordens verdenspolitiske placering op gennem historien fra tiden under og efter Anden Verdenskrig til i dag med et mere aggressivt optrædende Rusland, og udviklingen i Nordatlanten og Arktis.

Hvor de nordiske lande i årtier har formået at samarbejde tæt inden for områder omhandlede eksempelvis det sociale, og det kulturelle, forholder det sig dog noget anderledes når det handler om udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik.

Men hvilke barriere er der for et tættere samarbejde mellem de nordiske lande på også de “hårde” politiske områder, herunder sikkerheds- og forsvarspolitikken? Er det de nordiske landes forskellige medlemsskaber af EU og NATO?

Taget i betragtning, at Norge og Island er involveret i en række EU-samarbejde uden medlemsskab kan det ikke være hele forklaringen, men hvilke andre bevæggrunde gør sig i givet fald gældende? Og hvad skal der til for at de nordiske lande arbejder tættere sammen?