Religionsfrihed og tolerance set fra et idehistorisk perspektiv

KULTUR OG RELIGION

Foredragsholder: Søren Dyrbye Øhrstrøm, Cand. soc i samfundsvidenskab og religionsvidenskab

I foredraget skal der historisk ses på ideerne om tolerance og religionsfrihed. Hvad dækker begreberne og hvordan har de udviklet sig – især i forhold til kristen teologi og senere som bidrag til en central løsning på religionskrigene i 1600-tallet og ind i oplysningstidens tankegods? Og hvilke diskussioner er der om religionsfrihed i dagens Danmark?

Tolerance er i det moderne samfund en meget hyldet moderne dyd. Men hvad mener vi når vi opfordrer folk til at være mere tolerante? Er tolerance alene en negativ dyd i den forstand, at man bærer over med folk og lader folk passe sig selv, eller indebærer tolerancen også en form for anerkendelse af modparten og dennes synspunkter?

Hvad sker der efter at kristendommen bliver statsreligion i? Hvad var Luthers rolle i denne sammenhæng?

Foredraget vil tegne det store overblik over tolerancens (og især religionsfrihedens) idehistorie og perspektivere til nutidige diskussioner der udfordrer disse ideer.