Religionsfrihed i Martin Luthers tænkning

KULTUR OG RELIGION

Foredragsholder: Af Søren Dyrbye Øhrstrøm, Cand. soc i samfundsvidenskab og religionsvidenskab

Et meget debatteret emne i det snart overståede reformationsjubilæum var Martin Luthers eftermæle, og idemæssig indflydelse på ideer som tolerance og ytringsfrihed.

På den ene side har Uffe Østergaard, Svend Andersen og Ove Korsgård med flere argumenteret for, at Luthers opgør med den katolske kirke var, omend et beskedent bidrag og ikke havde meget umiddelbar virkning, med til senere at bane vejen for den senere religionsfrihed og måske ligefrem for velfærdsstaten.

Omvendt har Frederik Stjernfelt, Jens-André P. Herbener og Jacob Mchangama argumenteret for, at det er en moderne myte, at Luther skulle være en foregangsmand for demokrati og menneskerettigheder. Tværtimod mener de, at Luthers ideer har ført til opkomsten af en statskirke og en højere grad af religionstvang.

I dette foredrag skal vi høre ”fra hestens egen mund” ved bl.a. nedslag i Luthers hovedskrift om samfundssyn Om den verdslige øvrighed (1524) og senere skrifter, hvor egne tanker og bidrag vil blive kastet ind i denne debat om Luthers (u)demokratiske eftermæle.