Religiøse argumenters plads i den offentlige samtale

KULTUR OG RELIGION

Foredragsholder: Søren Dyrbye Øhrstrøm, Cand. soc i samfundsvidenskab og religionsvidenskab

Anders Fogh Rasmussen annoncerede i 2006, at religion er en privatsag. Dermed slog han til lyd for en meget toneangivende liberal holdning om, at religion og religiøse argumenter bør undertrykkes i den offentlige debat. Hvordan ellers skal folk kunne diskutere meningsfuldt, hvis autoriteter bringes i spil, som ikke anerkendes af de fleste? Vil dette ikke uundgåeligt føre til afsporede og ophidsede debatter?

Dette er blevet endnu mere relevant efter fremkomsten af de sociale medier, og de flere muligheder for teknologisk at udveksle synspunkter. Udfordringen har dermed også været at prøve at finde nogle fælles spilleregler for hvad en god debatkultur er. Men hvad betyder det så, når nogle af diskussionsparterne er religiøse?

I foredraget vil vi se på John Rawls som i Political Liberalism har forsvaret en ide om offentlig fornuft (eng. Public reason) som bl.a. indebærer folks pligt til at blande religiøse synspunkter uden om offentlige debat.

Heroverfor skal vi se på Nigel Biggar og Jeffrey Stout, som stiller sig kritiske over en sådan tilgang og vi vil prøve at vurdere hvordan vi skal se disse diskussioner med inddragelse af politiske diskussioner i Danmark.