Fra religionstvang til religionsfrihed

KULTUR OG RELIGION

Foredragsholder: Søren Dyrbye Øhrstrøm, Cand. soc i samfundsvidenskab og religionsvidenskab

Det er ikke nogen ukendt historie, at middelalderens kristendom i høj grad dannede rammen om en enhedskultur, mens Europa i dag i højere grad er kendetegnet af pluralisme og multikultur.

En vigtig overgangsperiode i dette skifte er selvfølgelig oplysningstiden, som danner baggrunden for Europas forfatninger (heriblandt Danmarks grundlov af 1849).

I denne overgang finder vi udlægninger af kristne tekster, som gør op med det teologiske rationale for religionstvang. Er denne kristendomsforståelse bare et barn af sin tid og filosoffernes måde at efterrationalisere de overbevisninger, som de allerede var kommet frem til, eller var disse filosoffers kristendomsforståelse en afgørende faktor for, at oplysningstiden kunne slå igennem?

I dette foredrag skal vi se på John Locke og Pierre Bayles begrundelser for tolerance og religionsfrihed (i modsætning til bl.a. Aquinas’ begrundelse for religionstvang), og komme med en vurdering på hvor søgte de faktisk er.