Voksende risici for angreb på samfundets kritiske infrastruktur

IT-SIKKERHED OG KRITISK INFRASTRUKTUR

Af Thomas Stage Larsen, Ingeniør og IT-konsulent

Hvordan sikre vi vores digitale infrastruktur? Det er ikke kun kriminelle, der udføre cyberangreb, men i lige så høj grad fra statslige aktører. F.eks. har Estland, Geogien, Ukrainske og Iran være angrebet og et Cyberangreb har kostet Mærsk over 1 Mia. Kr.

Kendetegnende for cyberangreb, er at disse handler om at destabilisere lande og deres statslige institutioner, samt den kritiske infrastruktur. Sammenlignet med et konventionelt angreb, vil et cyberangreb kunne afstedkommede større kaos og ødelæggelse, alt afhængig af hvilke dele af den kritiske infrastruktur som angribes, og i hvilket omfang.

Men også langt mindre synlige og dramatiske brud på den kritiske infrastruktur kan være alvorlige for virksomheder og for den enkelte borger. Nogle konsekvenser kan, som nævnt, være som tab af produktionshemmeligheder, identitetstyveri eller tømning af bankkonti eller tab af andre data, hvis sikre opbevaring og funktion, vi tager som en selvfølge.

Som det lader sig forstå er sikringen af den kritiske infrastruktur afgørende for robustheden og for samfundets sammenhængskraft og overlevelsesevne. Et omfattende og målrettet cyberangreb vil kunne få krigslignende konsekvenser, men også det snigende og langvarige tyveri af vitale data kan få dybt alvorlige følger for myndigheder, virksomheder og enkeltpersoner.