It- og cybersikkerhed i EU og Nordisk sammenhæng

IT-SIKKERHED OG KRITISK INFRASTRUKTUR
Foredragsholder John Michael Foley

Regeringens udspil til et nyt forsvarsforlig lægger op til en markant styrkelse af cybersikkerheden i Danmark med bl.a. en udvidelse af sensornetværket og styrkelse af Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Foredraget sætter fokus på og spørger bl.a. om cybersikkerhed er et rent forsvarsanliggende. Hvilken rolle har det private erhvervsliv og den enkelte borger i sikringen mod cyberangreb? Hvilke udfordringer er forbundet med øgede cybertrusler – øger det overvågningen? Hvilken rolle spiller EU og det nordiske samarbejde i cyberforsvaret?

Hvorfor skal vi egentlig have bedre sikkerhed? Er der for svag fokus på sikkerhed i det offentlige og private? jf. Rigsrevisionens rapporter samt diverse skandaler er der noget der tyder på det.

Selv Center for Cybersikkerhed (CFCS), der skulle være den fremmeste danske institution inden for cybersikkerhed og rådgiver på området, har nu vist sig at have svagheder, i og med at de ikke følger de nyeste standarder (ISO 27001), som det har været krævet siden 2014.

Også det private erhvervsliv har oplevet store problemer, med voldsomme økonomiske tab til følge. Det skyldes dels virksomhedsledelsernes manglende fokus på cybersikkerhedsområdet, dels manglen på kvalificerede sikkerhedsfolk. Det og meget mere vil foredraget drøfte og behandle.