EU’s Databeskyttelsesforordning

IT-SIKKERHED OG KRITISK INFRASTRUKTUR

Foredragsholder John Michael Foley

EU’s databeskyttelsesforordning træder i kraft den 25. maj 2018. I foredraget drøftes og gennemgås, hvilken betydning og konsekvenser det kan og vil få for samfundet og den enkelte borger.

Offentlige myndigheder og private virksomheder samt forskningsverdenen m.fl. skal efterleve og håndhæve bestemmelserne, der i modsat fald kan medføre betydelige bøder og sanktioner, såfremt loven ikke overholdes. I værste fald kan sanktionerne få uoverskuelige konsekvenser og f.eks. medføre at et firma går konkurs.

Med databeskyttelsesforordningen åbnes der også op for anvendelse og brug af befolkningens milliarder af data lagret i de offentlige og private registre, uden at den enkelte borger oplyses eller får kendskab herom.

På ministerielt og styrelsesniveau kan embedsværket via bekendtgørelser beslutte hvilke oplysninger og data man tværsektorielt vil benytte og dele på tværs af sektorerne. I foredrager vil vi gennemgå konsekvenserne og mulighederne for anvendelse af big data og udfordringerne forbundet hermed.