Digitaliseringen af samfundets kritiske infrastruktur

IT-SIKKERHED OG KRITISK INFRASTRUKTUR

Af Thomas Stage Larsen, Ingeniør og IT-konsulent

Samfundet bliver i stadig større udstrækning digitaliseret, herunder også samfundets kritiske infrastruktur omfattende energi- og vandforsyning, sygehusvæsnet, kommunikation, finanssektoren og centraladministrationen m.fl.

Dette er på den ene side positivt, men udgøre så også en sårbarhed for samfundet institutionerne, og vil i yderste konsekvens kunne umuliggøre deres opgavevaretagelse i en kortere eller længerevarende periode.

Skulle hele eller dele af samfundet blive lammet som følge af en uautoriseret indtrængen i et eller flere IT-systemer, vil samfundets beredskab blive udfordret, ikke at forveksle med at myndighederne i samfundets beredskab ikke vil kunne handle i situationen.

Den øgede digitalisering af samfundet og reelle risici samt nye trusler stiller dog ikke kun krav til samfundets beredskab, men også og i særdeleshed til planlægning, opbygning og administration af IT-systemer.