Danmarks nye nationale cyber- og informationssikkerheds-strategi

IT-SIKKERHED OG KRITISK INFRASTRUKTUR

Foredragsholder John Michael Foley

Innovationsministeren, Sophie Løhde, under Finansministeriet, publicerer i løbet af foråret 2018 en ny national cyber- og informationssikkerheds strategi, hvor både offentlige myndigheder og private virksomheder og organisationer får en betydelig rolle at spille i relation til beskyttelse mod de mange og gentagne cybertrusler, som samfundet og den enkelte borger næsten dagligt udsættes for.

Historisk set har Danmark været med siden 1970’erne hvad angår ”computer sikkerhed” eller ”EDB-sikkerhed”. I 1980’erne begyndte kursusvirksomhed på området og i 1990’erne arbejdedes med standardisering.

Konsekvensen heraf har på den anden side været at de fleste af de danske sikkerhedsfolk, der arbejder med sikkerhed i praksis er selvlærte og ”uddannet” via kortvarige kurser i ind- og udland. Og det har vi naturligvis haft stor nytte af.

Men i de seneste år er det dog erkendt, at det samlede ”cybersikkerhedsområde”, som er meget bredere end det snævre forsvarsområde, skal have langt større opmærksomhed. Bl.a. fordi Danmark på trods af sin topplacering som et af de mest digitaliserede samfund i verden, er havnet som nr. 36 i verden hvad cybersikkerhed angår.

Foredraget vil sætte fokus på hvad denne nye strategi indebærer og hvilken konsekvenser den får for samfundet og den enkelte borger. Innovationsministeren har lovet en meget ambitiøs og omfattende strategi, der i større udstrækning end hidtil skal tage højde for beskyttelse af bla. samfundsvigtig- og kritisk infrastruktur m.m.