IT-sikkerhed og kritisk infrastruktur

EU’s Databeskyttelsesforordning

IT-SIKKERHED OG KRITISK INFRASTRUKTUR Foredragsholder John Michael Foley EU’s databeskyttelsesforordning træder i kraft den 25. maj 2018. I foredraget drøftes og gennemgås, hvilken betydning og konsekvenser det kan og vil få for samfundet og den enkelte borger. Offentlige myndigheder og private virksomheder samt forskningsverdenen m.fl. skal efterleve og håndhæve bestemmelserne, der i modsat fald kan...

Read more ...

It- og cybersikkerhed i EU og Nordisk sammenhæng

IT-SIKKERHED OG KRITISK INFRASTRUKTUR Foredragsholder John Michael Foley Regeringens udspil til et nyt forsvarsforlig lægger op til en markant styrkelse af cybersikkerheden i Danmark med bl.a. en udvidelse af sensornetværket og styrkelse af Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Foredraget sætter fokus på og spørger bl.a. om cybersikkerhed er et rent forsvarsanliggende. Hvilken rolle...

Read more ...

Danmarks nye nationale cyber- og informationssikkerheds-strategi

IT-SIKKERHED OG KRITISK INFRASTRUKTUR Foredragsholder John Michael Foley Innovationsministeren, Sophie Løhde, under Finansministeriet, publicerer i løbet af foråret 2018 en ny national cyber- og informationssikkerheds strategi, hvor både offentlige myndigheder og private virksomheder og organisationer får en betydelig rolle at spille i relation til beskyttelse mod de mange og gentagne cybertrusler, som samfundet og den...

Read more ...

Digitaliseringen af samfundets kritiske infrastruktur

IT-SIKKERHED OG KRITISK INFRASTRUKTUR Af Thomas Stage Larsen, Ingeniør og IT-konsulent Samfundet bliver i stadig større udstrækning digitaliseret, herunder også samfundets kritiske infrastruktur omfattende energi- og vandforsyning, sygehusvæsnet, kommunikation, finanssektoren og centraladministrationen m.fl. Dette er på den ene side positivt, men udgøre så også en sårbarhed for samfundet institutionerne, og vil i yderste konsekvens kunne...

Read more ...

Voksende risici for angreb på samfundets kritiske infrastruktur

IT-SIKKERHED OG KRITISK INFRASTRUKTUR Af Thomas Stage Larsen, Ingeniør og IT-konsulent Hvordan sikre vi vores digitale infrastruktur? Det er ikke kun kriminelle, der udføre cyberangreb, men i lige så høj grad fra statslige aktører. F.eks. har Estland, Geogien, Ukrainske og Iran være angrebet og et Cyberangreb har kostet Mærsk over 1 Mia. Kr. Kendetegnende for...

Read more ...

Behovet for forebyggende tiltag efter angreb på den kritiske infrastruktur

IT-SIKKERHED OG KRITISK INFRASTRUKTUR Af Thomas Stage Larsen, Ingeniør og IT-konsulent Når forebyggelsen fejler eller på anden måde viser sig utilstrækkelig, vil der være behov for, at kunne sætte andre postforebyggende instrumenter i værk. Det er tiltag, som skal kunne afbøde konsekvenserne af et cyberangreb på hele eller dele af landets kritiske infrastruktur. En mulighed...

Read more ...