Foredrag

Politik og historie

Read more ...

Økonomi og samfund

Read more ...

Kultur og religion

Read more ...

Samfundssikkerhed og beredskab

Read more ...

IT-sikkerhed og kritisk infrastruktur

Read more ...

I NORDIC dialogue har vi i vores foredeagsvirksomhed fokus på en række forskellige aktuelle og relevante samfundsfaglige problemstillinger inden for fagområderne politik, økonomi, erhverv, historie, kultur, religion, samfundssikkerhed og beredskab samt IT-sikkerhed og cyberangreb m.fl.

Vores foredragsholdere har hver især specialiseret sig inden for hvert af deres respektive fagområde, og vægter i særdeleshed den konstruktive dialog i meningsudveksling med offentligheden, myndigheder og erhvervslivet, på et oplyst grundlag, ikke at forveksle med blotte meninger og holdninger.

For NORDIC dialogue handler det om at skabe indsigt og forståelse for de forskellige samfundsrelevante fagområder, ligesom det handler om at styrke den demokratiske og tværfaglige dialog, og således få skabt en motivation i samfundet til at ville deltage og engagere sig i debatten om samfundets udvikling generelt.

Skulle du, din organisation eller virksomhed have interesse et eller flere af de udbudte foredrag, er du altid velkommen til at rette henvendelse til NORDIC dialogue, og det er uanset hvor i landet eller Norden man måtte ønske foredraget skulle finde sted. I NORDIC dialogue vil vi nemlig dialogen, en dialog som ikke må begrænses af geografi. Ikke mindst fordi den tværfaglige og demokratiske dialog er vigtig og forudsættende for indsigt og forståelse samt den enkeltes deltagelse og engagement i samfundsdebatten.

Samtidig og i forlængelse heraf vil vi i NORDIC dialogue løbende tage initiativ til en række debatmøder rundt omkring i landet med politiske folkevalgte fra de nordiske landes parlamenter regionerne, kommunalbestyrelserne, myndighederne, erhvervslivet og andre, som har præget den politiske dagsorden og hvor dialogen vil kunne gøre en forskel.