Ekskursion til Israel med fokus på samfundsikkerhed og beredskab

Ekskursion til Israel med fokus på samfundsikkerhed og beredskab

Ser vi bort fra angrebet på Krudttønden den 14. februar og ved den Jødiske Synagoge i Krystalgade den 15. februar 2015, så er vi i Danmark, nådigt gået fri for et egentligt terrorangreb. Hvor vi indtil dags dato har været lykkeligt forskånet for den helt store katastrofe, så kan vi ikke få risikoen til at gå væk, men vi kan minimere den.

Men skal risikoen minimeres handler det om mere end blot forebyggelse. I det øjeblik den natur- eller menneskeskabte katastrofe indtræffer, vil det være tvingende nødvendigt at myndighederne i samfundets beredskab på forhånd råder over et tilstrækkeligt robust beredskab med henblik på, at afbøde konsekvenserne heraf og dermed mindske tabet af menneskeliv.

Desværre, og i alt for mange tilfælde, ser man dog, at bevillingerne først kommer når katastrofen har fundet sted. Den ‘forsinkede’ politiske forståelse, og de efterfølgende mange gode initiativer og tiltag, er resultatet (og læren) af en allerede sket hændelse med henblik på, at ‘undgå’ en gentagelse eller være bedre forberedt til ‘næste’ gang noget lignende måtte ske.

Såfremt terrorangrebet i København havde været gennemført med 10 bomber i de menneske fyldte togsæt, som det var tilfældet ved terrorangrebet den 11. marts 2004 i Madrid, med fire bombeeksplosioner i offentlige transportmidler og i metroen, som det skete den 7. juli 2005 i London, ville det samlede danske beredskab efter alt at dømme være strakt over evne, ligesom den øvrige infrastruktur sandsynligvis ville have stået i en meget presset situation.

Ved store terrorhændelser, med mange tilskadekomne og store skader på bygninger og infrastruktur, er det brug for en massiv mandskabsstyrke, der kan arbejde over flere dage, idet en hurtig indsats er vigtig i forhold til de tilskadekomne. Dog er det samfundsmæssigt vigtigt, også at kunne reetablere en normal hverdag på hurtigste vis.

Selvom Israel er i en anden situation end Danmark, og omstændighederne er nogle andre, så er det meget som vi kan lære af de israelske myndigheder og ikke mindst deres erfaringer, herunder og ikke mindst det trusselsniveau landets myndigheder til dagligt arbejder under, hvilket gør at de har måttet opbygge nogle særlige foranstaltninger, som også kan vise sig nyttige for danske forhold. Det handler om vidensindhentning med henblik på vidensdeling. Derfor har vi i NORDIC dialogue taget initiativ til en ekskursion til Israel, hvor vi har arrangeret møde med myndighederne i samfundets samlede beredskab, ligesom vi også skal besøge det israelske parlament, Knesset.

TID OG STED

Ekskursionen vil finde vil sted i dagene fra den  3.-6. Februar 2020

TILMELDING

Tilmelding som deltager(e) foretages på mailadressen: tilmelding@nordicdialogue.org og er bindende.

Ved tilmelding bedes følgende informationer angives:

• Fulde navn på deltager(ne)

• Virksomheds-/Organisationshavn

• Arbejdstitel-/Funktion

• Adresse

• Post nr. og by

• Land

• EAN og/eller CVR nr.

DELTAGERPRIS OG INDHOLD

Deltagerprisen er på kr. 12.484 .- og omfatter udover det faglige program, hotelophold, morgenmad og frokost samt transport mellem møde- og besøgstederne.

Venligst bemærk, at deltagerprisen ikke indbefatter flytransport t/r Tel Avis, ligesom den ordinære tilmelding lukker mandag den 6. januar 2020. Endelig skal det nævnes, at der er tale om et begrænset antal pladser, hvilket betyder at det er først til mølle princippet, som gør sig gældende. Skulle man deltage med flere personer fra samme myndighed/organisation, vil det være muligt at kunne opnå rabat på turen.