Ekskursion til EU med fokus på fælles europæisk forsvarspolitik og dansk forsvarsforbehold

Ekskursion til EU med fokus på fælles europæisk forsvarspolitik og dansk forsvarsforbehold

Europa kan og skal gøre mere når det handler om sikkerheds- og forsvarspolitik, har ikke blot Frankrig og Tyskland gjort sig til talsmænd for. Også den kommende formand for EU-kommissionen Ursula von der Leyen har i sit politiske oplæg omtalt behovet for et stærkt optrædende Europa på verdensscenen.

Ifølge Ursula von der Leyen må Europa være sig sit ansvar bevidst, og derfor også indtage en mere fremtrædende rolle på globalt plan, herunder også i forhold til udviklingen af en fælles europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik. Ikke mindst fordi udfordringerne er mange, og har fået karakter af hverdag.

Derfor vil Ursula von der Leyen tage en række initiativer, som skal styrke udviklingen af en fælles europæisk sikkerheds- og forsvarspolitisk dimension. Ikke som en slags erstatning for NATO, men supplement til den transatlantiske alliance. Vi vil forblive transatlantiske orienterede, men blive mere europæiske, som hun udtrykker det.

Ifølge dansk optik er der på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område intet alternativ til NATO, og dermed de facto USA. For Danmark er det USA vi fæstner vores lid til når det handler om sikkerhed og forsvar, og sådan har det lydt vedvarende fra skiftende danske regeringer.

At Danmark ikke agter at indgå i et intensiveret europæisk samarbejde, er senest kommet til udtryk i Paris, hvor den danske forsvarsminister Trine Bramsen sammen med en række andre europæiske ande deltog i festlighederne den 14. juli 2019 i anledning af den franske nationaldag, hvor netop det europæiske sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde var omdrejningspunktet.

Ikke desto mindre trænger behovet for en debat om forsvarsforbeholdet sig på, og det er hvadenten man er tilhænger eller modstander af at bringe det til ophør. Forudsætningen for at få en god og konstruktiv debat er dog, at den hviler på et faktuelt grundlag. Derfor har vi I NORDIC dialogue taget initiativ til en ekskursion til EU i Bruxelles, hvor vi vil gøre en række af de danske medlemmer af Europa-Parlamentet stævne, ligesom vi også har planlagt besøg hos både EU-Kommissionen og det Europæiske Forsvars Agentur (EDA).

 

TID OG STED

Ekskursionen vil finde vil sted i dagene fra den  2.-3. december 2019

TILMELDING

Tilmelding som deltager(e) foretages på mailadressen: tilmelding@nordicdialogue.org og er bindende

Ved tilmelding bedes følgende informationer angives:

• Fulde navn på deltager(ne)

• Virksomheds-/Organisationshavn

• Arbejdstitel-/Funktion

• Adresse

• Post nr. og by

• Land

• EAN og/eller CVR nr.

DELTAGERPRIS OG INDHOLD

Deltagerprisen er på kr. 2.185.- ekskl. moms og omfatter udover det faglige program,hotelophold, velkomst drink om aften på ankomstdagen, og morgenmad samt frokost på sidstedagen.

Detaljeret program med fastsættelse af tidspunkter og rækkefølge for de omtalte aktiviteter, er fortsat under udarbejdelse, men velkomst og introduktion til programmet  finder sted om aften på hotellet fra kl. 19.00 på ankomstdagen (hotel oplyses), og selve programmet gennemføres dagen efter. Forventet afslutning mellem kl. 20.00 og 21.00. Skulle man ønske ekstra overnatning, vil dette kunne arrangeres for egen betaling.

Venligst bemærk, at deltagerprisen ikke indbefatter transport t/r Bruxelles, og at den ordinære tilmelding lukker fredag den 1. november 2019. Endelig skal det nævnes, at der er tale om et begrænset antal pladser, hvilket betyder at det er først til mølle princippet, som gør sig gældende, ligesom der tages forbehold for mulige ændringer i programmet. Skulle man deltage med flere personer fra samme myndighed/organisation, vil det være muligt at kunne opnå rabat på turen.