Symposium om frivillighed og rekruttering

I mange lande gør redningsberedskaberne stor brug af frivillige, og Danmark er i denne sammenhæng ingen undtagelse. Både de kommunale redningsberedskaber og det statslige redningsberedskab trækker på frivillige.

Hvor de frivillige i nogle kommunale redningsberedskaber involveres i det daglige beredskab, gør andre alene brug af frivillige til de større hændelser og/eller til at aflaste, supplere og bistå i andre sammenhænge. Når det handler om frivillige i det statslige redningsberedskab, indsættes disse i operative hændelser.

De mange nye opgaver og nye typer af opgaver betyder, at redningsberedskaberne har og vil få et voksende behov for flere frivillige.

Anderledes forholder det sig i eksempelvis Tyskland og Tjekkiet, hvor tjeneste som frivillig i redningsberedskabet betragtes som et ærefuldt erhverv, og som nyder almen og udbredt anerkendelse.

Hvilke type udfordringer de forskellige redningsberedskaber i de forskellige lande står over for vil være omdrejningspunktet på symposiet, ligesom det skal handle om hvad vi skal gøre bedre, og hvordan vi kan gøre bedre brug af hinandens erfaringer.

Det er derfor med stor glæde, at vi i NORDIC dialogue kan byde velkommen til dig, myndigheder og frivillighedsorganisationer fra de nordiske lande, Tyskland, Tjekkiet, Italien, Frankrig m.fl. til Sønderborg den 28. marts 2019.