Sikkerheds- og forsvarspolitisk konference om NATO, EU og forsvarsforbeholdet

Sikkerheds- og forsvarspolitisk konference

EU og den fælles europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik samt det danske forsvarsforbehold

Dato: 8. september 2020, kl. 10.00-16.00

Sted: Altinget, Ny Kongensgade 10, 1442 København K

Hvor EU er at betragte som en stormagt på det økonomiske område, forholder det sig anderledes når det handler om sikkerheds- og forsvarspolitik, hvor unionen ikke overraskende omtales som en papirtiger. Af samme årsag har vi i Europa haft det ovenud vanskeligt med at vinde indflydelse på den internationale scene, og fremtiden tegner sig ikke lysere for Europa.

Med Tysklands overtagelse af formandskabet for EU den 1. juli 2020 har den tyske regering og forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer gjort meget ud af, at påpege de mange fælles udfordringer europæerne står overfor, og som vi i Europa kun kan imødegå og håndtere i fællesskab, som hun udtrykte det i et debatindlæg i mediet Altinget.

Hvorvidt den tyske forsvarsministers opfordring til et tættere samarbejde i et dansk medie skal betragtes som en tilskyndelse til regeringen og Folketinget om at involvere og engagere sig i den videre udvikling af den fælles europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik, skal være usagt.

Ikke desto mindre synes det mere aktuelt end nogensinde tidligere at få debatteret det logiske og hensigtsmæssige i fortsat at opretholde det danske forsvarsforbehold for netop involveringen i det europæiske sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde.

Senest har den amerikanske præsident Donald Trump, besluttet reducere den amerikanske militære tilstedeværelse i Tyskland med 12.500 mand, ligesom USA synes på vej tilbage til mellemkrigstidens isolationisme.

Hvad dette vil komme til at betyde for NATO fremadrettet, og hvordan og i hvilken udstrækning det vil understøtte udviklingen af den fælles europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik, samt ikke mindst hvad det vil eller kan få af betydning for det danske forsvarsforbehold, er nogle af de problemstillinger, som skal blive drøftet.

Deltagelse og tilmelding: tilmelding@nordicdialogue.org

Bemærk venligst begrænset antal pladser, grundet Covid-19.

Arrangementet finder sted i samarbejde med og støtte fra Europa Nævnet