Udenrigs- og sikkerhedspolitisk debatmøde

UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISK DEBATMØDE

I NORDIC dialogue har vi taget initiativ til at holde et Nationalt Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Topmøde, som vil finde sted på Aarhus Universitet den 17. september 2018 i tidsrummet fra kl. 17.00 til 21.00. Vores fokus på topmødet vil være på den nye verdens(u)orden med et stadig mere offensivt optrædende Rusland, og et mere utilregneligt og mindre tillidsvækkende USA, samt Europa som står over for nye og større udfordringer mod både øst og vest samt internt, ikke mindst for EU som institution. Men også FN befinder sig i en vanskelig situation omend behovet for dialogen er mere nødvendig end nogensinde tidligere i organisationens levetid, hvilket Mogens Lykketoft, som er tidligere udenrigsminister og formand for FN’s generalforsamling, vil komme ind på i sin keynote præsentation.

Hvad denne nye verdens(u)orden direkte eller indirekte vil få af indflydelse på og/eller vil kunne påvirke sikkerhedssituationen i Norden og Østersøområdet samt hvad det kommer til, at betyde for et lille land som Danmark, vil en række ordførere fra Folketingets forskellige partier tage op i den efterfølgende debat, hvor vi invitere alle med interesse for ovenstående problemstillinger til, at deltage. Blandt de inviterede vil der foruden politikere også være forskere, studerende fra universitetsverdenen, myndigheder, erhvervslivet, interessenter m.fl.

Mere information følger snarest…

Preben Bonnén, NORDIC dialogue