Nationalt Klima- og Miljøtopmøde 2018

Klimaforandringernes konsekvenser for Danmark og den nødvendige forebyggende indsats Det er vurderingen at de klimatiske variationer vi oplever i Danmark vil blive større end det i dag er tilfældet med hyppigere ekstremer i natur og nedbør. Det betyder at stormfloderne kommer oftere, end vi tidligere har set. Ifølge FN’s klimapanel forudser man, at verdenshavene vil … Læs resten af Nationalt Klima- og Miljøtopmøde 2018