Nationalt Klima- og Miljøtopmøde 2019

Nationalt Klima- og Miljøtopmøde 2019 Sted: København Tid: 08:30 – 19:00 Regeringen vil inden for det første folketingsår fremsætte forslag til en bindende klimalov, der skal uddybe en række konkrete tiltag og bidrage til, at indfri de mål, som er oplistet i Paris aftalen (COP 21) fra 2015. Ambitionen går på en reduktion af drivhusgasudledningen … Læs resten af Nationalt Klima- og Miljøtopmøde 2019