Konference om tildeling af frirejsekort og andre goder som anerkendende privilegium til ansatte i samfundets beredskab

Konference om tildeling af frirejsekort og andre goder som anerkendende privilegium til ansatte i samfundets beredskab

Sted:
Dato: August 2020
Tidsrum:

Så lykkedes det i december 2019 for den tyske forsvarsminister Annegret Kramp- Karrenbauer, at få forhandlet en aftale på plads med Deutsche Bahn (DB), som muliggør det for værnepligtige og fuldtidsansatte soldater i den tyske forbundshær at rejse gratis så længe de bærer uniform, og det er en ordning som også skal udvides til at omfatte de private regionale togselskaber om forsvarsministeren får det som hun vil.

Hvor gratisbefordring for værnepligtige i de tyske væbnede styrker har været længe undervejs, er gratisbefordring for værnepligtige langtfra noget nyt fænomen i Danmark. Tværtimod har det været muligt for værnepligtige i såvel forsvaret som Beredskabsstyrelsen (det statslige redningsberedskab), at rejse gratis i flere år.

Således tilbydes alle værnepligtige i Danmark frirejsekort til rejser mellem nærmeste banegård og tjenestested. Hvor frirejsekortet ikke beskattes, giver dette omvendt og selvsagt ikke adgang til skattefradrag.

Bevæggrundene for indførelse af gratis rejsebefordring for værnepligtige og fuldtidsansatte soldater i den tyske forbundshær går på at udtrykke anerkendelse af dets “borgere i uniform”, og ikke mindst øge synligheden og tilstedeværelsen af den tyske forbundshær i samfundet.

At tjenestegørende personel i de tyske væbnede styrker fra 2020 kan rejse gratis med DB, og med sandsynlighed også private regionale togselskaber, synes logisk med henvisning til allerede eksisterende ordninger for tysk politi, hvor betjente allerede over en længere årrække har kunnet rejse gratis med det offentlige.

Som det er tilfældet med den tyske model, som lægger vægt på anerkendelse og synlighed, og den allerede eksisterende ordning om samme for ansatte i tysk politi, bør det tages op til seriøs overvejelse, at udvide den nuværende ordning med frirejsekort til værnepligtige i forsvaret og Beredskabstyrelsen til også at omfatte andre faggrupper inden for samfundets beredskab.

Hvilke faggrupper i samfundets beredskab, som bør omfattes af en udvidet ordning med frirejsekort med det formål, at udtrykke dels anerkendelse for deres daglige og beundringsværdige indsats, dels skabe synlighed i dagligdagen, vil være et blandt flere omdrejningspunkter på konferencen. Blandt de inviterede oplægsholder vil være repræsentanter fra de forskellige og relevante faggrupper m.fl.