Konference med fokus på tog og nattog som klimavenlig transport- og passagerbefordring

Konference med fokus på tog og nattog som klimavenlig transport- og passagerbefordring

Sted: København
Dato: 10. september 2020
Tidsrum: Kl. 09.00-16.00

I de nordiske lande diskuteres i øjeblikket hvorvidt man skal enten genindføre eller udvide brugen af nattog, som klimavenlig transportbefordring. Hvor den svenske regering til formålet har afsat 50 millioner svenske kroner til et nærmere studie af mulighederne og perspektiverne, har den danske regering ingen aktuelle planer om at gøre sig lignende overvejelser. Omvendt bistår man fra dansk side gerne andre selskaber til at køre nattog til og fra Danmark eller igennem landet.

Modsat andre lande i EU har man fra dansk side besluttet, at udledningen af drivhusgasudledningen i 2030 skal være reduceret med 70 procent, hvilket betyder at vi i Danmark sætter baren højere end alle andre medlemslande. Hvordan regeringen vil indfri sit selvfastsatte høje ambitionsniveau forhandles der om mellem Folketingets partier.

Dog forelå der intet udspil forud for forhandlingerne, så selvom regeringen ingen aktuelle planer har om at genindføre nattog over de længere distancer, som alternativ og/eller supplement til flytransport, kan det ikke udelukkes, at passagerbefordring med nattog vil blive taget op under de igangværende forhandlinger omhandlende en bindende klimalov eller i anden sammenhæng.

Når nattog bør overvejes blandt flere muligheder, har det ikke mindst at gøre med den kendsgerning, at flytransporten udleder 17 procent af Danmarks indenlandske drivhusgasudledninger, hvoraf to tredjedele kommer ferie- og fritidsrejser. Som led i den grønne omstilling, har det hollandske flyselskab KLM besluttet at sløjfe en af sine fem afgange mellem Bruxelles og Amsterdam, og opfordrer i stedet sine kunder til at tage toget.

At nattog betragtes som et seriøst klimavenligt alternativ og/eller supplement til fly, bekræftes i lande som Polen, Ungarn og Østrig, som har eller er ved at oprette en række nattogslinjer, der forbinder de tre lande med bl.a. Tyskland. Hvor Deutsche Bahn (DB) i Tyskland har fravalgt nattog, har man omvendt indgået samarbejde med Österreichisches BundesBahn (ÖBB) i Østrig, ligesom DB har indsat flere ICE og IC tog på afgangemne i aftentimerne.

I hvilken udstrækning det vil lykkes at flytte en større del af passagerbefordringen fra fly til tog i almindelighed og nattog i særdeleshed, er det store spørgsmål, som trænger sig på, ligesom der utvivlsomt vil være behov for ændringer på det europæiske jernbanenet og større kapacitet, hvis nattog skal fremstå som et egentligt alternativ og/eller supplement til fly.

Programmet vil have følgende temaer og overskrifter:

INTRODUKTION

Om den grønne omstilling og hvordan eller i hvilken udstrækning tog og nattog vil kunne bidrage hertil, samt de (positive) afledte effekter

TEMA A:
Hvad er erfaringerne med nattog i andre lande og hvad skulle bevæggrundende være for at udvide det nuværende net af nattog til også at omfatte Danmark?

TEMA B:
Hvad er rammerne og forudsætningerne for genindførelse af nattog på de danske jernbaneskinner?

TEMA C:
Hvad er vurderingen for at nattog vil kunne fremme turismen i de byer og det tilstødende opland, hvor dette har afsætnings- og påstigningsmulighed?

TEMA D:
Hvad er der brug for af tiltag hvis rejsende og charterbranchen skal gøre brug af nattog som alternativ til passagerbefordring med fly?

AFSLUTNING OG KONKLUDERENDE BEMÆRKNINGER

Det bliver formanden for Folketingets Transportudvalg Jeppe Bruus og næstformand Hans Chr. Schmidt samt undertegnede, som vil stå for introduktionen og gennemgang af programet, ligesom der vil være deltagelse af de respektive partiers ordførere fra Folketingets Transportudvalg, Klimaudvalg, Miljøudvalg, Energiudvalg, og Erhvervsudvalg.

Udover DSB (Danske Statsbaner) og BaneDanmark, vil der også være deltagelse med oplæg fra bl.a. Svenske Jernbaner (SJ), Svenske Trafikverket, Deutsche Bahn (DB) og Österreichisches BundesBahn (ÖBB), ligesom også charterbranchen, turistbranchen, og erhvervssektoren m.fl vil komme med oplæg og bidrag til de efterfølgende debatter.

Praktiske informationer:

Deltagerpris:  DKK 2.995.- (ekskl. moms) og omfatter udover det faglige program morgenmad, frokost, samt forfriskninger og reception med henblik på netværk og socialt samvær.

Venligst bemærk at den ordinære tilmelding er bindende, og lukker mandag den 2. marts 2020. Efter denne dato vil det være muligt at tilmelde sig mod et gebyr på DKK 500.- (ekskl. moms) per person såfremt der fortsat er ledig kapacitet.

Tilmelding:  Via mailadressen tilmelding@nordicdialogue.org

Ved tilmelding bedes følgende informationer oplyses:

-Fulde navn på deltager(e)
-Virksomheds-/Organisationsnavn
-Arbejdstitel-/funktion
-Adresse
-Post nr. og by
-Land
-EAN og/eller CVR nr.

Skulle man som virksomhed eller organisation have ønske om at deltage med en stand på konferencen eller uddele materiale, vil dette være muligt. Blot beskriv ønsket i din tilmelding, og vi vender tilbage herom med nærmere information om pris, og muligheder m.m.

Som optakt og supplement til selve konferencen med fokus på TOG OG NATTOG SOM KLIMAVENLIG TRANSPORT- OG PASSAGERBEFORDRING, planlægger vi i NORDIC dialogue en række mindre arrangementer i Folketinget, herunder med det hollandske flyselskab KLM, som vil fortælle om hvorfor de har besluttet at sløjfe en af sine fem afgange mellem Bruxelles og Amsterdam og opfordrer sine kunder til i stedet at tage toget. Arrangementerne vil komme til at ligge i februar måned 2020. Invitationerne vil tilgå de, som har tilmeldt sig konferencen forinden, dog er deltagelse i disse arrangementer ikke inkluderet i deltagerprisen, men vil blive faktureret separat.