Konference med fokus på kritisk infrastruktur og hvordan man genopstarter samfundet analogt

Konference med fokus på kritisk infrastruktur og hvordan man genopstarter samfundet analogt

Sted:
Dato: Maj 2020
Tidsrum:

Danmark har i de seneste mange år arbejdet hårdt og målrettet med at få digitaliseret den offentlige sektor. Intentionen med digitaliseringen har været og er fortsat at gøre den offentlige sektor mere effektiv og gennemskuelig, samt ikke mindst lette sags-behandlingerne for både borgere og virksomheder.

At Danmark ikke blot ligger i den øverste del af skalaen over lande, som er nået langt i  digitaliseringen og omstillingen af den offentlige sektor, var at konstatere i 2018 hvor FN udråbte Danmark som det absolut førende land på verdensplan af alle 193 medlemslande. Ikke mindst takket være kravet til borgerne om at gøre brug af de digitale løsninger, og strategien på området har været udslagsgivende.

Men jo mere digitaliseret den offentlige sektor i særdeleshed og samfundet i almindelighed bliver, desto mere sårbar bliver landet for cyberangreb. Cyberangreb på samfundets offentlige institutioner og kritiske infrastruktur er og bliver en stadig større udfordring for regeringer og myndigheder, også for Danmark.

Så hvor FN på den ene side tildeler Danmark en flot førsteplads i offentlig digitalisering, har FN i en anden cybersikkerhedsundersøgelse placeret landet på en kedelig 34. plads når det handler om netop at sikre den kritiske infrastruktur mod cyberangreb. Anderledes forholder et sig for de nordiske nabolande, som i undersøgelsen er at finde blandt de 10 bedste i verden.

Hvad især er faretruende, og som ikke kan betones tilstrækkeligt mange gange nok, er den overhængende potentielle risiko for, at lamme landets kritiske infrastruktur, som vil kunne lamme samfundet helt og aldeles, og dermed forvolde større skade og tab af menneskeliv end ved et konventionelt militært angreb, som også understreget af forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Af samme årsag fik regeringen udarbejdet en National strategi for cyber- og informationssikkerhed, ligesom Danmarks cyberforsvar i perioden 2018-2023 skulle styrkes markant med en tilførsel af 1,4 mia. kr. over en periode på seks år. Dog handler det ikke blot om, at få implementeret forebyggende tiltag. Hvis det forudsigelige skulle ske, og at samfundets kritiske infrastruktur skulle blive lagt ned i et overvældende eller større cyberangreb, og dermed lamme centrale og vitale dele af samfundets institutioner, handler det om på forhånd at have fået udarbejdet en plan for hurtigst muligt, at kunne genopstarte samfundet analogt.

Blandt de punkter, som skal blive diskuteret vil gå på den ene side cyberangrebenes karakter, styrke, og konsekvenser og hvilke initiativer og tiltag som er gjort og planlægges, og på den anden side hvad samfundet og myndighederne stiller op eller kan stille op når ulykken er sket, og angrebet en realtitet , herunder behovet for tiltag som kan afbøde konsekvensen af et vellykket angreb.