Om NORDIC dialogue

NORDIC dialogue er et uafhængigt tværfagligt debat- og mødeforum, som har fokus på en række forskellige aktuelle og relevante samfundsfaglige problemstillinger inden for fagområderne politik, økonomi, erhverv, historie, kultur, religion, samfundssikkerhed og beredskab samt IT-sikkerhed og cyberangreb m.fl.

For NORDIC dialogue handler det om at skabe indsigt og forståelse for de forskellige samfundsrelevante fagområder, ligesom det handler om at styrke den demokratiske og tværfaglige dialog, og således få skabt en motivation i samfundet til, at ville deltage og engagere sig i debatten om samfundets udvikling generelt.

I den forbindelse er vi i NORDIC dialogue vært for en række forskellige arrangementer omfattende konferencer, foredragsvirksomhed, debatter, og studierejser. Vores arrangementer vil som regel kunne finde sted på egne initiativer, men vil også kunne ske på opdrag eller i samarbejde med andre organisationer eller interessenter.

Vores konferencer og forederagsvirksomhed i NORDIC dialogue vil som udgangspunkt finde sted i Folketinget eller på andre lokationer i Jylland og på Fyn, hvorimod vores debatmøder vil finde sted i en hyggelig og uformel atmosfære på udvalgte cafeer rundt omkring i landet.

Når vi lægger megen vægt på, at komme ud i landet med vores mange og forskellige arrangementer, er det fordi vi NORDIC dialogue vil dialogen med flest mulige, en dialog som ikke må begrænses af geografi. Ikke mindst fordi den tværfaglige og demokratiske dialog er vigtig og forudsættende for indsigt og forståelse samt den enkeltes deltagelse og engagement i samfundsdebatten.

Netværk

NORDIC dialogue er et uafhængigt forum, som beskæftiger sig med forskellige tværfaglige og politiske områder, hvor vi vægter intensiteten, relevansen, indsigt og perspektiv.

Det er derfor med glæde, at vi i NORDIC dialogue kan inviterer alle interesserede til en række netværksmøder, hvor vi samler personligheder fra det politiske establishment, erhvervslivet, universitets- og forskningsverdenen, og foreningsverden m.fl. som alle har det tilfælles at man ønsker dialogen.

Det er NORDIC dialogue, som uafhængigt fastsætter dagsordenen, som er baseret på intensiteten, relevansen, indsigt og perspektiv.

At det er NORDIC dialogue som fastsætter dagsordenen, er dog ikke at forveksle med at man ikke som udefrakommen kan stille forslag til et eller flere temaer.

Men kom og deltag på et (fyr)aftenmøde med gode oplæg, levende debat, god forplejning og mulighed for at møde nye mennesker i nogle gode rammer.

Vores netværksmøder vil finde sted forskellige steder rundt omkring i landet, hvor valget af sted legitimeres af tema og indhold.

Hvilke netværksmøder som er planlagt og hvor de finder sted, vil du kunne følge her på siden i nedenstående.